Посібники - Культура південних та західних слов'ян.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2002р.
Ціна:
ISBN 966-7458-52-0
Культура південних та західних слов'ян
Самчук В.Л.
Навчальний посібник е першою спробою висвітлення основних аспектів культурного розвитку південних та західних слов'ян, починаючи від основ державотворення і закінчуючи XX ст. На основі аналізу багаточисельних джерел автор подає власну концепцію історико-культурних явищ, подій та персоналій. Теоретичний та фактичний
матеріал розкриваєшся на основі поступу освіти, науки, літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, скульптури, графіки.
Культурологічний підхід до висвітлення основних проблем книги дав можливість наукового пізнання І художнього осягнення історії, сучасності, аналізу майбутньої ситуації історико-культурологічного процесу. А тому посібник спрямований на збагачення та розширення гуманітарної підготовки студентів, розкриває сутність, структуру й функції культури слов'янських народів як складного феномена розвитку суспільства.
Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, широкого читацького кола.

Нічого не знайдено