Економіка агропромислового сектора
1. Дядик Тетяна Василівна Деякі аспекти забезпечення конкурентоспроможного виробництва молока в аграрних підприємствах Полтавщини
У статті розглянуто чинники, що впливають на підвищення конкурентоспроможності вироб-
ництва молока та більш детально – на обсяг виробництва молока в аграрних підприємствах Пол-
тавської області та Полтавського району. Конкретні розрахунки було виконано з урахуванням
змін у поголів’ї корів та їх продуктивності.
Ключові слова: Виробництво Продуктивність
2. Васильєва Леся Миколаївна Ціноутворення на продукцію АПК в умовах ринку
Розглянуто методику визначення паритетних цін на сільськогосподарську і промислову продук-
цію, а також особливості формування цін на продовольчі товари.
3. Бондарчук Наталія Володимирівна Обсяги і структура використання паливного і мастильних матеріалів у землеробстві України
Розглянуто обсяги та структуру використання паливно-мастильних матеріалів у сільському
господарстві. Визначено умови для ефективного функціонування ринку палива і мастил.