ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Хохлов М.П. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Просування суспільства на шляху до економіки знань потребує значного підвищення функціональної складової економічного знання, його продуктивності, здібності осмислення та вирішення складних соціально-економічних проблем транзитивної економіки, у чому провідну роль повинні відіграти університети.
Ключові слова: економіка знань, розвиток вищої освіти, формування економічного знання.
2. Верланов Ю.Ю., Казарєзов А.Я АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ ТА АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ: НОВИЙ ФОРМАТ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН З ДЕРЖАВОЮ
Світові тенденції спрямовано на розширення автономії університетів. Для України важливо на фоні постіндустріальних традицій сформувати, спираючись на досвід розвинутих країн, нову модель розвитку вищої освіти, визначити ступінь незалежності університетів. Особливе місце в цьому посідає новий формат економічних відносин з державою, що окреслює джерела, масштаб і контекст державного фінансування. Проблемним залишається здатність університетів ефективно використовувати ресурси у виконанні їх основних завдань викладання, дослідження і послуг суспільству.
Ключові слова: автономія університетів, розвиток вищої освіти, фінансові відносини з державою, джерела ресурсів.
3. Драгомирова І.Г., Казарєзов А.Я. ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У роботі проаналізовано фактори, що впливають на можливість відкриття вищими навчальними закладами третього та четвертого рівнів акредитації структурних підрозділів в інших регіонах. Доведено, що головним фактором, який дозволяє вищим навчальним закладам відкривати структурні підрозділи, є рівень економічного розвитку регіону. Розгляд вартості освіти у вищих навчальних закладах міста Києва дозволяє зробити висновок, що вартість освіти, у першу чергу, залежить від рейтингу навчального закладу.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, структурний підрозділ, вартість освіти.
4. Ковальчук Л.Я., Марценюк В.П. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
У роботі представлено результати впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичнному університеті імені І.Я. Горбачевського.
Ключові слова: система електронного навчання, Інтернет-технології, Web-портал.