Екологія
1. Лебідь Світлана Григорівна Екологічна культура як складова гуманізації виховання
Гуманізм у вихованні – це певна світоглядна позиція, яка в центр буття ставить людину, і тому все в цьому світі набуває значення смислу і цінності лише у співставленні з нею, розміщується навколо неї як найвищої цінності. Слово “гуманізм” латинського походження, воно означає “людський”, “людяний”, тобто повагу до людини, віру в її сили та можливості, інтерес до внутрішнього світу тощо.