Екологія
1. Дубовенко К.В. Технологічні перспективи застосування імпульсної енергетики для плазмохімічного очищення повітря
Коротко розглянуто можливості і переваги застосування імпульсних коронних розрядів і електронних пучків для очищення димових газів від шкідливих газоподібних речовин, що утворюються при згорянні вугільного та вуглеводневого палива. З’ясовано проблеми широкого впровадження цього методу та шляхи їх вирішення у трьох аспектах: фізичному, технічному та правовому.