СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Вишиванюк М. В. Обґрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку
У статті досліджено актуальність державного регулювання соціальної сфери.
Здійснено оцінку сучасного стану соціальної сфери регіонів. Визначено пріоритети
стратегії соціального розвитку та підвищення добробуту населення.
Ключові слова: соціальна сфера, соціально-економічний розвиток, стратегія,
пріоритет, регіон, сталий розвиток.

The article investigates the relevance of state regulation of the social sphere. The
estimation of the current state of social services regions. Determined priorities for social
development strategy and increase welfare.
Key words: social sphere, socio-economic development, strategy, priority, region.
2. Вишиванюк М. В. Обґрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку
У статті досліджено актуальність державного регулювання соціальної сфери.
Здійснено оцінку сучасного стану соціальної сфери регіонів. Визначено пріоритети
стратегії соціального розвитку та підвищення добробуту населення.
Ключові слова: соціальна сфера, соціально-економічний розвиток, стратегія,
пріоритет, регіон, сталий розвиток.

The article investigates the relevance of state regulation of the social sphere. The
estimation of the current state of social services regions. Determined priorities for social
development strategy and increase welfare.
Key words: social sphere, socio-economic development, strategy, priority, region.
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
3. Вишиванюк М. В. Обґрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку
У статті досліджено актуальність державного регулювання соціальної сфери.
Здійснено оцінку сучасного стану соціальної сфери регіонів. Визначено пріоритети
стратегії соціального розвитку та підвищення добробуту населення.
Ключові слова: соціальна сфера, соціально-економічний розвиток, стратегія,
пріоритет, регіон, сталий розвиток.

The article investigates the relevance of state regulation of the social sphere. The
estimation of the current state of social services regions. Determined priorities for social
development strategy and increase welfare.
Key words: social sphere, socio-economic development, strategy, priority, region.