ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Махова О. Ю. Основні напрямки колонізації Півдня України білоруським населенням
У статті досліджено основні напрями освоєння Півдня України. Розглянуто деякі аспекти політики царського уряду, що спонукали до переїзду селян на територію нашого регіону. Простежуються проблеми і основні напрями діяльності білоруських селян у процесі господарчого освоєння нових територій.
Ключові слова: військові поселення, Єлецький мушкетерський полк, білоруси, переселення, колонізація.
2. Коваль Г. П. Діяльність Акерманської думи в галузі благоустрою міста: 1870-1917 рр
У статті розглядається діяльність Акерманської думи в галузі благоустрою міста в 1870-1917 роках, сформульовані основні напрямки діяльності органу самоуправління в будівництві водопроводу, замощенні вулиць, збереженні Акерманської фортеці, боротьби за відкриття банку, наводяться дані про міських голів у різний час, ріст населення, витрати та прибутки у галузі благоустрою.
Ключові слова: Акерманська дума, самоврядування, Акерманська фортеця, міський голова, благоустрій
3. Бойко В. В. Бойко В. В. Нові дані про динаміку цін на споживчі товари на регіональному ринку Таврійської губернії протягом другої половини ХІХ – на початку ХХ століття
На основі нових архівних джерел уточнено і скориговано висновки, сформульовані автором у статті, опублікованій в одному з попередніх чисел журналу. Зроблено важливе уточнення про нерівномірний характер цінової динаміки в Таврійській губернії d період між 1878 та 1911 роками. Докладно описано методику дослідження вказаної теми.
Ключові слова: Таврійська губернія, ринкова економіка, ціноутворення, робоча сила, споживчі товари.
4. Кузьменко І. В. Таврійський період становлення українського авангардного руху
Зародження українського авангарду пов’язують із с. Чорнянкою Таврійської губернії, «батьком» називають Давида Бурлюка. Створене ним літературно-художнє товариство «Гілея» увійшла в українську історію як перше футуристичне об’єднання. Херсонська виставка «Вінок» – одна з перших у біографії українського авангарду.
Ключові слова: авангард, футуризм, художник, виставка
5. Місько В. В. Політика польської влади щодо ліворадикального руху в Західній Україні (на матеріалах газети «Діло» за 1924 р.)
У статті досліджено особливості реалізації державної політики Польщі стосовно ліворадикального руху в Західній Україні. Систематизовано та проаналізовано публікації провідного українського часопису «Діло» упродовж 1924 р. про діяльність польської поліції, використання польською владою пенітенціарної та судової систем щодо ліворадикального руху.
Ключові слова: ліворадикальний рух, газета «Діло», польська влада, Західна Україна, судовий процес.
6. Абразумова О. М. Неформальні лідери селянства – ініціатори руху за створення селянських спілок
У статті наводиться характеристика соціального складу ініціаторів руху за створення незалежних громадських організацій українського селянства в період непу. Це дає змогу з’ясувати, які саме прошарки українського селянства підтримували, і в якій мірі, ідею консолідації навколо селянських спілок.
Ключові слова: селянська спілка, консолідація, селянський активіст, громадська ініціатива, ОДПУ.
7. Боган С. М. Стан медичного та ветеринарного обслуговування населення Півдня України в період німецької окупації в 1941-1944 роках
У статті автор розглядає колабораціонізм українських медиків і ветеринарів у період Другої світової війни. У ній показана діяльність медичних та ветеринарних закладів на окупованій німецькими військами території Півдня України в 1941-1944 роках.
Ключові слова: окупація, медицина, ветеринарія, органи самоврядування, Південь України.
8. Конюх В. В. Динаміка забезпечення вечірніх шкіл в УРСР навчальними приміщеннями в 50-60-х рр. ХХ ст.
У статті розглядається процес створення сприятливих навчально-матеріальних умов для шкіл робітничої молоді УРСР в період 1950-1960-х роках. Забезпечення приміщеннями прямо пропорційно впливало на розширення мережі навчальних закладів та якість освіти у вечірніх школах.
Ключові слова: система освіти, вечірня школа, навчально-матеріальна база, забезпечення приміщеннями.
9. Скрипник О. М. Особливості виробництва хімічної продукції для сільського господарства в Українській РСР у 1960-1980-ті рр
У даній статті аналізується процес виробництва мінеральних добрив в УРСР та охарактеризовано особливості випуску азотних, фосфатних та калійних добрив. Визначено основні проблеми виробництва хімічної продукції для сільського господарства в Українській РСР у 1960-1980-ті рр. Зокрема, відзначено наслідки застосування мінеральних добрив у сільському господарстві.
Ключові слова: хімізація, мінеральні добрива, фосфати, калійні добрива, азотні добрива, УРСР, вапнякове борошно, гіпсові матеріали, полімерні матеріали
10. Петрова І. О. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасній Україні
У статті розглянуто сучасний стан інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Визначено причини, які впливають на зниження рівня одержання, використання, пошуку, аналізу, розповсюдженню інформації органами місцевого самоврядування. Запропоновані шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, Україна, місцеве самоврядування, комп’ютеризація, електронні послуги.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
11. Сінкевич Є. Г., Байдакова К. В. Франко-турецькі відносини у площині міждержавного та регіонального співробітництва
У статті йдеться про стан та специфіку франко-турецьких взаємовідносин на сучасному етапі, визначаються проблеми міждержавного співробітництва, їх причини та значення, а також позитивні зрушення в міжрегіональній та двосторонній співпраці. Також автор дає оцінку майбутнім перспективам розвитку та інтенсифікації окреслених відносин.
Ключові слова: Франція, Туреччина, франко-турецькі відносини, міждержавне співробітництво, геноцид вірменів.
12. Тригуб О. П., Сустова Ю. В Україна в Чорноморському регіоні: реалії та перспективи
У статті йде мова про тенденції та перспективи розвитку України в Чорноморському регіоні в ХХІ столітті, виходячи зі зростаючої ролі даного регіону в глобальній міжнародній системі. У статті висвітлюються проблеми розбудови системи безпеки даного регіону та розвитку інтеграційних процесів у ньому особливу увагу звернено на зростаючу зацікавленість Європейського Союзу в Чорноморському регіоні.
Ключові слова: Україна, Чорноморський регіон, енергетична безпека, Європейський союз, регіональне співробітництво.
13. Шевчук О. В., Герасим’юк О. О. Еволюція підходів РФ та КНР щодо розв’язання «корейського вузла»
У даній статті автор розглянула сутність та геополітичний вплив «корейської проблеми» на структуру системи субрегіональних та міжнародних відносин, дослідила еволюцію підходів та політику на сучасному етапі двох великих регіональних держав – Російської Федерації та Китайської Народної Республіки – щодо вирішення територіальної проблеми об’єднання Кореї.
Ключові слова: «корейська проблема», міждержавні відносини, територіальний конфлікт, співробітництво, Китай, Росія, Північна Корея, Південна Корея
14. Тригуб П. М., Брятко А. А. Діяльність провідних країн ЄС щодо подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи
У стаття аналізуються антикризові заходи, узгоджені на міжнародній арені за участю ЄС. Визначено еволюцію підходів у вирішенні економічних проблем від державної підтримки економіки до згортання антикризових заходів. Виокремлено головні антикризові напрямки, за якими було домовлено співпрацювати
Ключові слова: Світова фінансово-економічна криза, ЄС, дипломатія, антикризові заходи
СТОРІОГРАФІЯ
15. Господаренко О. В. До проблеми середньовічної ментальності в роботах Емануеля Ле Руа Ладюрі
Стаття присвячена аналізові середньовічної ментальності французьким істориком Емануелем Ле Руа Ладюрі, представником третього покоління школи «Анналів». У період традиційного суспільства, яке вивчає Е. Ле Руа Ладюрі, в ментальних установках головну роль відіграє рівень несвідомого. Саме він визначає вчинки людей і рухає історичний процес.
Ключові слова: Е. Ле Руа Ладюрі, Монтайю, осталь, застигла історія, мен- тальність, несвідоме.
16. Котляр Ю. В. Козаки-характерники: ведичний і фольклорний аспекти
Стаття присвячена дослідженню особливого вищого стану запорозьких козаків характерників, які були наділені таємними військовими знаннями та посвячені в магічні ритуали та обряди. Визначається ведичний та фольклорний аспекти проблеми. У ведичному понятті козак-характерник – продовжувач традицій давньої касти воїнів-кшатріїв, а у фольклорній – представник культу воїнів-перевертнів
Ключові слова: козак, характерник, воїн, фольклор, веди
17. Петрик А. М. Реалізація інкорпораційних планів Росії щодо Гетьманщини в першій половині ХVІІІ століття у висвітленні А. І. Яковлєва
Стаття присвячена дослідженню історіографії питання взаємовідносин Гетьманської України і Російської держави у першій половині XVIII століття (1709-1750 роках). Особливе місце приділено працям відомого історика української діаспои Андрія Яковліва, який багато уваги приділив визначенню правового статусу Держави Війська Запорізького в 1709-1764 роках, ролі міждержавних договорів у питанні реалізації задумів Російської держави щодо України, покликаних ліквідувати залишки її суверенності.
Ключові слова: А. Яковлів, історіографія, Гетьманська Україна, Російська імперія, міждержавні договори, інкорпорація, перша половина ХVIII ст
18. Ласінська М. Ю. Основні аспекти досліджень археологічних пам’яток Нижнього Побужжя кореспондентами «Відомостей імператорської археологічної комісії» (1901-1918 рр.)
Дана стаття присвячена значущій для розвитку вітчизняної науки про старожитності у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., видавничій діяльності Археологічної Комісії (АК), а також історіографічному огляду матеріалів стосовно археологічних пам’яток Нижнього Побужжя, опублікованих на сторінках «Відомостей Імператорської Археологічної Комісії» з 1901 до 1918 р. Подібний аналіз зроблено вперше і, так само, вперше впорядковано коротку наукову характеристику археологічних робіт, проведених на території краю на початку ХХ ст. дописувачами видання.
Ключові слова: археологічні дослідження, Археологічна Комісія, історіографія, археологічні пам’ятки, Нижнє Побужжя
19. Міронова І. С. Поштові та поштово-телеграфні установи Півдня України: дореволюційна історіографія проблеми
На основі праць дореволюційних дослідників поштової галузі, в статті розглядається стан наукового доробку російських та українських авторів із питань вивчення поштових та поштово-телеграфних установ на Півдні України. Праці розглядаються за проблемним критерієм.
Ключові слова: пошта, телеграф, земська пошта, поштова та поштово- телеграфна статистика, поштові марки, знаки поштової оплати
20. Капарулін Ю. В. Історико-літературознавчі студії О. О. Рябініна-Скляревського
Олександр Олександрович Рябінін-Скляревський (1878-1942) – військовий діяч, історик-архівіст. Закінчив Академію Генерального штабу (1907), Петербурзький археологічний інститут (1911). У січні-лютому 1918 р. – тимчасовий командувач корпусу армії УНР. У 1921-1937 рр. – помічник завідувача Одеського обласного відділення Єдиного державного архівного фонду України, науковий працівник Одеського губархіву, Одеського крайового і обласного історичних архівів, викладач Одеського Інституту народної освіти.

Член комісії новітньої історії України Історичної секції Всеукраїнської академії наук, друкувався у її виданнях («Україна», «За сто літ» таін.). Репресований у 1931 та 1937 рр. Помер у таборі ГУЛагу в 1942 році. У статті розглянуто історико-літературознавчі дослідження українського вченого О. Рябініна-Скляревського (1878-1942), його публікації на сторінках журналів:«Былое», «Літературний архів», «Україна», «Записки українського наукового товариства в Києві». Розширено бібліографію історика, проаналізовано його маловідомі роботи, систематизовано та охарактеризовано діяльність вченого в напрямку історико-літературознавчих досліджень. Намічено тенденції для подальшого комплексного, тематичного вивчення робіт науковця.
Ключові слова: історик О. О. Рябінін-Скляревський, періодика, історико- літературознавчі дослідження, наукова робота, бібліографія
21. Іванов Д. А. Сучасна вітчизняна історіографія повоєнної відбудови України (1945-1950 рр.): стан висвітлення проблеми
У статті аналізуються основні методологічні засади сучасної української історіографії повоєнної відбудови в Україні. Розглядаються основні напрямки наукових пошуків дослідників, які характеризуються соціальною спрямованістю проблематики
Ключові слова: вітчизняна історіографія, основні тенденції, тематика, повоєнна відбудова, наслідки війни.
22. Сальнікова Н. В. Діловодство радянських установ 1920-1930-х рр. в Україні: джерельна база дослідження
У статті подано джерельну базу дослідження діловодства радянських установ 1920-1930-х років в Україні. Проаналізовані матеріали, які стали основою для створення спеціальної літератури, вивчення якої має важливе значення для дослідження історії організації діловодства в Україні.
Ключові слова: діловодство, документаційне забезпечення управління, наукова організація праці, раціоналізація управління.
23. Максименко Є. В Радянська геральдика Донецької області
Стаття присвячена радянському періоду герботворення у Донецькій області. Простежена еволюція системи знаків і символів у СРСР, визначені регіональні особливості геральдичного процесу, проаналізовані образотворчі мотиви, символічний ряд, кольорова гама, композиційні характеристики міських гербів регіону.
Ключові слова: герб, геральдика, символіка, міська геральдика, Донецька область.
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ
24. Балагура Е. І. Формування законодавчої бази в українсько-канадських відносинах
У цій статті автор дійшов висновку, що в наш час є достатня нормативно правова база в різних галузях українсько-канадських відносин, яка була створена за останні 19 років і забезпечує «особливе» партнерство між нашими країнами.Необхідно відзначити винятковий внесок української діаспори в Канаді в процес становлення й просування українсько-канадських відносин на всіх рівнях.
Ключові слова: Україна, Канада, українсько-канадські відносини, нормативно- правова база, міжнародні документи.
25. Балан А. В. Вплив економічних факторів на процес вступу Великої Британії до ЄЕС та діяльність в союзі на початковому етапі членства
Європейські інтеграційні процеси починались здебільшого з економічної сфери, а вже потім йде мова про політичну інтеграцію. Економічні фактори були визначальними під час процесу вступу Великої Британії до ЄЕС. Суперечності в даній сфері між континентальними країнами і Великою Британією стримували поглиблення європейської інтеграції й після приєднання останньої до Союзу
Ключові слова: Європейський економічний союз, «Спільний ринок», Європейський валютний союз, спільний бюджет, спільна сільськогосподарська політика, рибальські зони, валютний курс, загальний митний тариф.
26. Казюк Ю. П. Енергетична безпека як складова системи національної безпеки КНР
Традиційне розуміння поняття «безпеки» значно розширилося завдяки введенню нових детермінант, зокрема фактору енергетики. У статті розглянуто частину Всеосяжної концепції національної безпеки КНР, що стосується впровадження нової енергетичної стратегії держави. Зокрема, увага звертається на проблему забезпеченості КНР ресурсами, існуючі джерела енергопостачання та появу нових зовнішньополітичних пріоритетів відповідно до них, пошук альтернатив у даній сфері та відповідність обраних заходів головним напрямкам міжнародної політики Китаю.
Ключові слова: Китай, національна безпека, глобалізація, енергетична безпека, енергетичний ресурс.
27. Коршун І. Г. Стратегічні плани та наміри США щодо Афганістану як основного осередку тероризму у світі
У даній статті автор простежив еволюцію політики США стосовно Афганістану з 11 вересня 2001 року та проаналізував геополітичну стратегію Сполучених Штатів щодо цього регіону. Зроблено висновок, що головне завдання вторгнення в Афганістан так і не було виконано. Протягом 9 років США не змогли забезпечити мир і стабільність, хоча постійно збільшували свій військовий контингент у цій країні.
Ключові слова: Афганістан, США, Буш, тероризм, стратегічна політика, наркотрафік.
28. Куліченко О. О. Пріоритети та засади формування української геостратегії на перспективу
Дана стаття присвячена аналізу формування геостратегії України, чинникам, які впливають на її становлення. Автор дає оцінку геополітичному оточенню держави, підводячи до визначального значення взаємозв’язку між географічним розташуванням України та зовнішньополітичними пріоритетами держави, зосереджуючись на дослідженні особливостей європейського напряму. Розглядається співвідношення інтересів та цілей суб’єктів на всіх рівнях, загроз, механізмів реалізації власних національних інтересів у сукупності інтересів суб’єктів геопростору.
Ключові слова: геостратегія, геополітичний простір, пріоритети, стратегічне партнерство, національний інтерес
29. Московець В. Є. Курдське питання в американсько-турецьких відносинах
У статті аналізується вплив курдської проблеми на американсько-турецькі відносини. Автор зробив висновок, що США зацікавлені у зближенні позицій щодо цього питання з Туреччиною, яка активно об’єднує свої зусилля в боротьбі з курдським сепаратизмом із Тегераном і Дамаском. У той же час США абсолютно не влаштовує зближення в трикутнику Туреччина – Сирія – Іран, для запобігання чи уповільнення цього процесу Вашингтон буде вимушений піти на задоволення окремих вимог Анкари.
Ключові слова: Сполучені Штати Америки, Турецька Республіка, Робоча партія Курдистану, зовнішня політика, американсько-турецькі відносини.
30. Олійник Ю. О. Ініціативи США щодо взаємодії в боротьбі з наркобізнесом у Латинській Америці
Дана стаття присвячена дослідженню проблеми наркобізнесу в США, вивченню американських ініціатив та механізмів, націлених на боротьбу з наркобізнесом в Латинській Америці. Створюючи стратегію в боротьбі з наркотиками, США приділили також увагу загальнонаціональному характеру даної проблеми та об’єднанню зусиль як по урядовій лінії, так і по лінії неурядових структур.
Ключові слова: США, Латинська Америка, наркобізнес, сертифікація, План Колумбія, ініціатива Меріда, Андська регіональна ініціатива
31. Савчак Н. Г Індійсько-китайські відносини як чинник формування регіональної системи безпеки
Дана стаття розкриває особливості індійсько-китайських відносин як фактор формування системи регіональної безпеки. Автор досліджує детермінуючий вплив територіальних спорів, різниці в баченні стратегічного розвитку регіону та ядерного суперництва на безпекове співробітництво Індії та Китаю. Висувається ідея необхідності остаточного вирішення спірних питань для будівництва стратегічного партнерства в інтересах миру і стабільності азійського регіону.
Ключові слова: індійсько-китайські відносини, регіональна система безпеки, територіальні суперечки, Панча Шила, конфлікт інтересів, ядерна асиметрія, стратегічне партнерство.
Історія
32. Махова О.Ю. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОЛОНІЗАЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ БІЛОРУСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ
У статті досліджено основні напрями освоєння Півдня України. Розглянуто деякі
аспекти політики царського уряду, що спонукали до переїзду селян на територію
нашого регіону. Простежуються проблеми і основні напрями діяльності білоруських
селян у процесі господарчого освоєння нових територій.

The author of article studies the basic aspects of the Southern regions of Ukraine by
Belarus peasants in the 19th century. Some aspects of the policy of imperial government,
which caused the moving of peasants to these territories, are considered here. The problems
and the basic kinds of activities of Belarus peasants in the courts of economic development
on this territory are investigated by the author.
Ключові слова: військові поселення, Єлецький мушкетерський полк, білоруси, переселення, колонізація.