Історія України
1. Кокошко Федір Іванович Культурно-освітні організації на півдні України
Ленінська теорія соціалізму і особливо практика її реалізації після Жовтневої революції 1917 року істотно відрізнялися від ідей класичного марксизму. Лідер більшовиків відзначав, що для органічного переходу до нового соціалістичного суспільства бракувало необхідної передумови – відповідного вищого рівня культури [1]. Це і не дивно, бо Росія була державою, яка найменше вихована на принципах і у традиціях народовладдя. Також слід відмітити несвідомість більшої частини народних мас колишньої імперії.
2. Серединський Олександр Валентинович Чорноморські адміралтейські поселення у 1790-1829 рр.
На сучасному етапі розбудови Української незалежної держави триває інтерес наших співвітчизників до історичного минулого українського народу.
3. Яблунівська Тетяна Євгенівна Масонство в Україні та його вплив на соціально-політичні процеси
У масовій свідомості масонство або франкмасонство (вiд французького “вiльний муляр”) з давніх-давен асоціюється з чимось таємничим, могутнім та навіть змовницько-підозрілим. Слід зауважити, що різка поляризація, яка протягом століть проявляється в ставленні до масонства, грунтується або на легендах, або на антилегендах. Самі ж масони скупі на роз’яснення. У всякому разі вони не поспішають ліквідовувати “білу пляму”, що утворилась у громадській думці стосовно ряду аспектів їх руху. Інтерес до цього загадкового братства – це факт соціальної психології сучасного суспільства. Після тривалої смуги заборон та настанов його тягне до всього таємничого, того, що знаходиться за межами раціонального світосприйняття.
Всесвітня Історія
4. Пронь Сергій Вікторович Вплив США на формування зовнішньої політики Японії у післявоєнний період
В останні часи у вітчизняній історіографії все частіше ставиться питання про вирішальну роль США у формуванні післявоєнної зовнішньої політики Японії. При цьому робляться посилання на період американської окупації Японії 1946-1952 років, на внесок Америки у розробку японської конституції 1947 року, більш всього – на рішення відомої Сан-Франциської конференції 1951 року, на американо-японський Договір про взаємне співробітництво та забезпечення безпеки 1960 року [1].
5. Соловйов Станіслав Миколайович Концептуальні фрагменти історії матеріальної культури людства
Підступає кінець ХХ сторіччя. Завершується вік розквіту людського суспільства і вік виникнення загроз існуванню самого життя на Землі. Вік, в якому людина перетворила планету у свою безроздільну імперію.
Заради чого? Питання не коректне – такий хід історичного процесу суто об’єктивний.
Корисно розглядати інше питання: яким чином людина від положення однієї з багатьох істот тваринного світу перетворилася у господаря природи, діяльність якого і губить, і милує. На жаль, частіше руйнує.
Історичне Краєзнавство
6. Гузенко Юрій Іванович Діяльність "Товариства взаємної допомоги прикажчиків-християн міста Миколаєва" у 1894 - 1914 роках

Сьогодні, коли більшість людей в Україні потребує соціального захисту, великий інтерес викликає позитивний досвід вирішення цієї проблеми громадським Товариством прикажчиків-християн, яке діяло в Миколаєві у 1894-1914 роках, тим більш, що його діяльність не висвітлювалась у сучасній історичній літературі. Виникло Товариство, головним чином, під впливом недороду хліба в 1891-1892 роках і зв'язаним з ним скороченням вивозу зерна з Миколаївського порту [1]. Внаслідок цього багато хлібних контор звільнило більшу частину своїх службовців, прикажчиків і інших осіб, так або інакше причетних до торгівлі хлібом. Багато людей залишилось без будь-яких засобів існування.
7. Зеркаль Микола Миколайович Досвід діяльності Дніпробугу в 20-і роки ХХ ст.
У наш час уряд незалежної України втілює в життя ринкові перетворення, в зв'язку з цим вивчення економічних реформ 20-х років ХХ ст. набуває сьогодні особливої ваги.
Перехід до капіталістичного способу виробництва проходить болісно, супроводжується різким погіршенням матеріальних умов життя людей. Використовуючи історичний досвід втілення в життя нової економічної політики, можна зменшити негативні наслідки цього процесу.
8. Левченко Лариса Леонідівна Б.О.Глазенап і реформа міського управління у Миколаєві
Богдан Олександрович фон-Глазенап – це ім'я незаслужено забуте істориками. Проте це яскрава постать, діяльність якої дозволила перетворити Миколаїв із військового містечка, пристосованого суто до потреб будування кораблів для Чорноморського флоту, в один з економічно розвинутих центрів на півдні України.
9. Пархоменко Владислав Анатолійович Українськi нацiональнi формування на Миколаївщині у 1917 – 1918 рр.
Важливою вiхою непростого процесу самовизначення України постають події 1917-1918 рр., коли водночас було і так багато досягнуто у справi розбудови української держави і настiльки ж багато втрачено та нереалізовано.
10. Степаненко Вікторія Володимирівна Миколаївський торговий порт на початку ХХ ст.

На даному історичному етапі розвитку України надзвичайно важливим уявляється звернення до історичного досвіду, бо його розумне використання надає ключі до вирішення сучасних політико-економічних проблем. Саме у визначений автором період, регіон Північного Причорномор'я переживав економічний розквіт, а розвитку Миколаєва, одному з найважливіших центрів даного регіону, сприяла, головним чином, діяльність його торгового порту. Розвиток міста і порту були дуже тісно взаємопов'язані, тому що з удосконаленням порту в Миколаїв надходив промисловий прогрес: будувалася залізниця, водопровід, брукувалися вулиці. Миколаївський торговий порт відігравав значну роль у зовнішньо-економічних зв'язках України у складі Російської імперії і на початок ХХ ст. став належати до десятьох кращих портів держави.
11. Стремецька Вікторія Олександрівна Здійснення політики українізації на Миколаївщині (1920-1930 рр.)
Останнім часом у пресі, на радіо й телебаченні гостро проходили дискусії з проблем функціонування української мови. В жовтні 1989 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон Української РСР про мови, який надав українській мові статус державної. Одночасно гарантувалися умови рівноправного розвитку та використання в республіці мов народів інших національностей. Російську мову визнано мовою міжнаціонального спілкування народів СРСР. Сьогодні державний статус української мови закріплено основним законом нашої держави – Конституцією, яку було прийнято 28 червня 1996 року. Стаття 10 розділу 1 говорить: “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”. В статтях 11 та 12 також говориться: “Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури… Україна дбає про задоволення науково-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави” [1].
12. Тригуб Олександр Петрович Історія Миколаївського Адміралтейського собору (1789-1936)
В умовах існування незалежної демократичної України історики стали приділяти належну увагу пам‘яткам церковної старовини. Тому вивчення історії спорудження Миколаївського Адміралтейського собору та діяльності його священнослужителів є надзвичайно актуальним у наші дні. У науковій історичній літературі це питання практично не розглядалось. Лише в окремих виданнях та газетних публікаціях знаходимо короткі відомості про спорудження собору [1], а чималий документальний матеріал, зосереджений в архівах, до цього часу повністю не використаний. У зв‘язку з цим автор даної наукової статті і поставив собі мету коротко висвітлити майже 150-літню історію Адміралтейського собору у Миколаєві.